Tjänster

 

Första kontakt sker gärna per mail, telefon eller sms. Om det händer en olycka så kontakta jag ägaren eller kontakt-

Sen bokar vi in ett datum för ett kostnadsfritt informationsmöte, person och om hunden behöver akut vård, så åker jag till

då kommer jag hem till dig för att lära känna din hund och närmaste veterinär. Alla kostnader för veterinärbesöket betalar

dig. hundägare.

 

Vi pratar om din behov och önskemål, om hundens vanor,

rädslor, utrustning och ev. sjukdom.

Om det finns tid och lust gör vi en liten promenad så att jag

ser hur det går med din hund.

 

Kommer vi överens så skriver vi ett avtal och nyckelkvittens

(bra när du är inte hemma när jag kommer och rasta din

hund).

Om du vill ha tid att fundera så går det också bra då kan

du kontakta mig senare om du har bestämt dig.

 

Jag hämtar och lämnar din hund i ditt hem ett gång om

dagen. Vi är ute 30 minuter och jag rasta hundar enskilt

eller tillsammans med fler hundar (max. 4 hundar). Rasta

jag fler hundar tillsammans så behöver jag ditt medgivande

att jag få göra det.

Hundarna är alltid kopplad under rastning.

 

. Efter promenaden kolla jag att det finns friskt vatten. Önskar

du att jag ge även mat och evtl. mediciner så gör jag det.

Lägg gärna en handduk fram så att jag kan torka tassarna Jag innerhar F-skattesedel och ansvarsförsäkring.

när det är blött och smutsigt ute.

 

Jag erbjuder enstaka promenader och månadsabonnemang.

 

Enstaka promenader passar till dig som inte behöver hjälp

med rastning varje dag.

 

Månadsabonnemang passar till dig som behöver hjälp

dagligen från måndag - fredag.

 

Villkor:

 

Hunden måste vara:

 

- Vaccinerat

- Försäkrad

- Märkt (enligt lag ska hunden vara chipad och registrerat

hos Jordbruksverket.)

 

Jag tar inte emot aggressiva hundar. Känner jag tecken att

hunden visar aggressivitet så har jag rätt att säga upp avtalet

omedelbart.

 

Önskar du hjälp att ge foder till katt, andra smådjur eller

ogiftiga reptiler så kan jag göra det efter överenskommelese.

 

Enstaka promenad:

Avbokning av enstaka promenader sker senast kl. 19.00

dagen innan planerad promenad. Jag debiteras hela kost-

naden för aktuell dag om ingen avbokning sker.

Avbokning går bra per sms eller mail.

 

Månadsabonnemang:

 

En månadsabonnemang är löpande. Jag återbetalar inte

avgiften om du inte utnyttia alla dagar. Vi kan göra avdrag

för max. 5 veckors semester per år.

En månad uppsägningstid.

 

 

 

 

Varg Farm´s Dogwalking

 

Nibh sapien amet taciti lorem magna sodales quia